.


Lai arī mūs piedzīvojumi notiek visā Latvijā un pasaulē, bet tomēr esam kartē ielikuši 3 punktus kuros esam nobāzējušies.