Komandas attīstība virtuālajā vidē

Komandas attīstība virtuālajā vidē ir iespēja komandai būt kopā vienā laikā, satuvinoties un risinot tēmas un jautājumus, kas ir būtiski komandas savstarpējā sadarbībā. Tas ir virzīts process ar supervīzijas pieeju.

KOMANDAS, KURĀM BŪTU NODERĪGI:

 • Jaunas komandas, kuras sāk veidoties un kurām nepieciešama savstarpējā iepazīšanās, satuvināšanās, lomu un atbildību sadale, sadarbības un komunikācijas principu noteikšana;
 • Komandas, kuras “pārgājušas” uz sadarbību virtuālajā vidē un saskaras ar izaicinājumiem;
 • Komandas, kuras vēlas risināt iekšējos sadarbības jautājumus un attīstīties kā individuālā, tā komandas līmenī.

Grupas lielums līdz 10-12 cilvēkiem.

IESPĒJAMĀS TĒMAS:

 • Savstarpējā komunikācija
 • Savstarpējā sadarbība
 • Lomu un atbildību izpratne un sadale
 • Komandas iekšējais klimats
 • Padziļinātāka iepazīšanās un satuvināšanās
 • Uzticēšanās
 • Pieredzes apmaiņa
 • Emociju vadīšana komandā
 • Un citas


PROCESS:

Visu komandas dalībnieku tikšanās un darbošanās virtuālajā vidē 2 – 6 sesijas
Vienas sesijas ilgums 1,5 – 3h.
Sesiju skaits un ilgums ir atkarīgs no komandas vajadzības, komandas specifikas cilvēku un darba ziņā, iespējām.

 

Komandas attīstības procesa virzītāja:

Lauma Žubule – organizāciju psihologs, supervizors / koučs, komandas veidošanas un mācību trenere

Atsūti mums ziņu un mēs ar tevi sazināsimies

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.