Vadītāju līderības programma "Piekūns"

 

Vadītāju līderības programma “Piekūns” ir unikāla un vērtīga pieredze vadītājiem, kas dod iespēju mācīties, attīstīties būt par labākiem vadītājiem sev, savai komandai un organizācijai. 

Atšķirībā no daudzām mācību programmām, kas notiek iekštelpās, “Piekūns” vedīs vadītājus dabā  - pārgājienā, laivu ekspedīcijā, zemo un augsto virvju pārbaudījumos, un tieši caur šiem āra dzīves elementiem sniegs zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas lieliskam vadītājam un spēcīgām organizācijām.

 

 Programmas laikā, attīstot konkrēto līderības prasmi, tiks apgūta arī kāda āra dzīves prasme, veidota tūlītēja saikne starp to, kas notiek mācību programmā dabā un to, kā ir ikdienas vadītāja darbā. 

 

VADĪTĀJU LĪDERĪBAS PROGRAMMAS IEGUVUMI:

  • Praktiska  iemaņu apgūšana āra dzīvē par sevi, komandu, mērķiem un vīziju, ko uzreiz var pielietot ikdienas darbā;
  • Padziļināta izpratne par to, kas ir komanda un attīstītas prasmes tās veidošanā, vadīšanā, virzīšanā caur izaicinājumiem, ilgtermiņa attīstīšanā;
  • Vadītājs ir apzinājies savas kā līdera vadošās vērtības, neveselīgos un veselīgos priekšstatus par sevi, komandu, sniegumu, kas ietekmē ikdienas darbu un izvēles;
  • Vadītājs spēj noteikt savu mērķi un prioritātes, kā arī komandas mērķi un prioritātes, atbilstoši virzīties vēlamajā asī, ātri pielāgoties pārmaiņām, motivēt komandu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā;
  • Vadītājs ir guvis atgriezenisko saiti, atbalstu un pieredzes apmaiņu no citiem spēcīgiem vadītājiem;
  • Gūta spēcīga motivācija, iedvesma un vēlme gan turpināt attīstīties, gan tūlītēji pielietot esošās zināšanas un prasmes;
  • Spēcīga atbalsta sistēma 2 mēnešu garumā – treneri un citi vadītāji;
  • Iedvesma, motivācija, virzība vadītāja turpmākam darbam.

 

PRGRAMMAS DALĪBNIEKI:

Līderības programmā aicinām piedalīties vidējā līmeņa komandu vadītājus, mazu līdz vidēju organizāciju vadītājus. Grupas maksimālais lielums – 16 cilvēki.  Āra dzīves pieredze nav būtiska. Svarīgākais, ka ir vēlme “izkāpt ārā no biroja kurpēm”, lai pamainītu skatu uz sevi, komandu caur būšanu un mācīšanos dabā. 

 

KĀDĒĻ "PIEKŪNS"?

Piekūni ir spēcīgi putni ar labu redzi, mednieka instinktu, ar ātrām lidošanas un manevru veikšanas prasmēm. Arī vadītāji ir tie, kam jābūt ar “labu redzi” – spēju saskatīt gan lielo bildi, gan arī tuvākās detaļas. Savā ziņā arī vadītāji ir ar zināmu mednieka instinktu – sasniegt, attīstīt, virzīt, uzlabot. Un tieši tāpat kā piekūni, arī vadītājiem ir ļoti būtiska manevrēšanas spēja – jo labāk tā ir attīstīta, jo vieglāk ir vadīt sevi un komandu cauri pārmaiņām.

 

PIETEIKŠANĀS UN KONTAKTI: 

Lauma Žubule - organizāciju psihologs, supervizors / koučs, mācību trenere.

lauma.zubule@luzumpunkts.lv

 

Sīkāka informācija šeit: https://sway.office.com/7NTwj0Mr5REpPT6t