Piedzīvojumu spēles komandām

Piedzīvojumu spēles ir dinamisks, aizraujošs un visus dalībniekus iesaistošs pasākums, kas rosina kopīgas pozitīvas emocijas, jaunu pieredzi un piedzīvojumus pašu iedzīvinātā atmosfērā.

Programmā sabalansējam aktīvus uzdevumus ar stratēģiskākiem, kas ļaus ieraudzīt jūsu kolektīva iemaņas, prasmes un daudzpusību.

Pasākumu iespējams veidot arī “dziļāku”, kurā dalībnieki ne tikai padalās ar piedzīvo, bet instruktoru vadībā atskatās uz paveikto un gūst atziņas, kas varētu būt noderīgas gan personīgā attīstībā, gan kolektīva turpmākajā sadarbībā.

KOMANDAS IEGUVUMI:

  • Pozitīva iekšējā klimata radīšana / pilnveide / uzturēšana;
  • Pilnveidota savstarpējā komunikācija;
  • Iepazīti kolēģi – viņu reakcijas un rīcības uzdevumu izpildē;
  • Paaugstināts savstarpējās uzticības līmenis;
  • Kolektīva efektīvāka uzdevumu izpilde un mērķu sasniegšana.

Piedzīvojumu spēles lielākoties ilgst 4 līdz 6 aktīvās stundas. Sākuma daļā dalībnieki tiek iekustināti un atraisīti kopīgām aktivitātēm un noslēgumā kā ļoti svarīga ir kopīga uzdevuma veikšana vai atskats uz dienā gūtajiem iespaidiem, lai visu komandu biedri justos kā vienots kolektīvs.

Pasākuma laikā dalībnieki tiek dalīti mazākās komandās (8 līdz 12 cilvēki), lai varētu līdzvērtīgi iesaistīties piedāvātajās aktivitātēs sev pieņemamā formā (challenge by choice).

LAIKA RĀMIS:

20 - 45 min | SĀKUMDAĻA. Dalībnieku sapulcēšanās, iepazīšanās ar Lūzumpunkts vadītājiem, dienas plāna un mērķa izklāsts. Iesildošie uzdevumi dalībnieku iekustināšanai un pozitīvu emociju radīšanai. Dalīšanās komandās.

2,5 - 5 h | KOMANDU UZDEVUMI. Komandas pēc rotācijas principa pilda 3-5 sadarbības uzdevumus. Katrs lielais uzdevuma punkts aizņem vidēji 45 līdz 50 minūtes.

20 - 45 min | NOSLĒGUMS. Noslēdzošais uzdevums visām komandām kopā, kurā visas komandas darbojas kopā vai atskats uz piedzīvoto.

Pasākuma laiku iespējams pieskaņot Jūsu vajadzībām un nereti pasākumi tiek veidoti arī 2 stundu vai pat 12 stundu garumā.

UZDEVUMI:

Piedzīvojumu spēles tiek organizētas viesu nama teritorijā, pielāgojot uzdevums gan kolektīva, gan viesu nama teritorijas un iespēju specifikai.

Pasākumos cenšamies iekļaut dažāda rakstura uzdevumus – dinamiskus un azartiskus, prātojamus un stratēģiskus, radošus un ar kādu izaicinājuma faktoru, aktīvu komunikāciju u.tml. Uzdevumi veidoti tā, lai katrs dalībnieks iesaistītos un atrastu sev piemērotu lomu.

Kontakti saziņai 28387701,  info@luzumpunkts.lv